Go to account settings

Retours

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen, dat wil zeggen het product of de producten te retourneren. Dit geldt voor alle stuks, behalve deze die gekocht zijn in onze outlet. Wij aanvaarden geen retours van outlet stuks.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.;

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant

Rough Riders
Brabantdam 27
9000 Gent, België
+32 9 335 30 39
[email protected]

via een ondubbelzinnige verklaring (bij voorkeur via e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Rough Riders heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Rough Riders (Brabantdam 27, 9000 Gent, België). De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Rough Riders zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

Alleen artikelen die worden geretourneerd in de originele verpakking, samen met alle accessoires, en het "do not wear" label kunnen worden geretourneerd.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Rough Riders alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, exclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Rough Riders op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Rough Riders wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen.

Rough Riders betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Keep in touch

Don’t worry, we won’t spam

Winkelmand — 0

Uw winkelmand is leeg

Inloggen